• пресс-релизы
 • статьи для сайта
 • новости для сайта
 • тексты для буклетов
 • написать коммерческое предложение
 • написать продающий текст
 • слоган
 • нейминг
 • копирайтинг киев
 • рекламная кампания
 • биржи статей
 • Intézményünk múltja:

  Füzesabony főutcáján elhelyezkedő, 1945-46-ban épült óvoda 2 csoporttal indult. Az igényeknek megfelelően azóta több átalakítással, korszerűsítéssel működik. 1982-ben 8 csoport, mintegy 190 fő befogadására új épületszárnnyal gazdagodott. 1994-ben vezetékes gázra kötötték rá az egész épületet, amely nagyban hozzájárult a korszerűsítéshez. 1996-97-ben átszervezés következtében a bölcsődét az óvoda épületében helyezték el, és egyben csökkentették az óvodai csoportok számát. 2005-ben ismét eggyel kevesebb csoporttal indult a tanév. Így került kialakításra a tornaszoba, mely azóta sok készségfejlesztő tornához felhasználható eszközzel bővült.

  Az épületben külön fejlesztő szoba is működik, ahol szakképzett fejlesztőpedagógus illetve Kistérségi Nevelési Tanácsadó szakemberei végzik munkájukat. Az óvodában működik alapozó terápia, tartásjavító torna és néptánc is, melyek nagycsoportosok fejlesztésére épülnek. A Kistérségi Nevelési Tanácsadó logopédusa a gyermekek beszédhibáinak javítását végzi.

  Jelenleg 2 bölcsődei és 6 óvodai csoport működik az épületben. Az intézménynek nagy, tágas, fákkal teli és EU szabványnak megfelelő játékokkal teli füves udvara van, mely büszkélkedhet fedett levegőző terasszal is!

  Intézményünk jelene:

  Óvodánk 6 vegyes életkorú csoporttal működik. A csoportszobák tágasak, jó fekvésűek. Minden csoport egy-egy gyümölcsről kapta a nevét.
  Az esztétikus eszközvásárlás során fontos szempont, hogy elősegítsék a gyermekek sokoldalú fejlesztését, kreativitásuk kibontakoztatását, az őket körülvevő világ sokrétű megismerését.Rendelkezünk tornaszobával, amit egy régi csoportszobából alakítottunk át, aminek eszközállománya minden mozgásformát kielégítő, gazdagon felszerelt.
  Külön fejlesztőszobát rendeztünk be, nagy figyelmet fordítva a fejlesztésre szoruló gyermekek sokoldalú foglalkoztatására.
  Udvarunk tágas, nagy zöldfelülettel és árnyékos résszel rendelkező igazi gyermekkert. A játékeszközök az EU szabványnak megfelelőek.
  Az esztétikus, jól felszerelt tárgyi környezetben 13 magas szakmai képzettségű óvodapedagógus dolgozik. 4 óvónő rendelkezik szakvizsgával: 1 fő óvodai szakértői, 2 fő fejlesztőpedagógusi, 1 fő gyermek és ifjúságvédelmi területen szakvizsgázott. 1 óvodapedagógusunk alapozó terápiás vizsgával rendelkezik. Minden csoportban szakképzett dajka segíti az óvodapedagógusok munkáját.
  Óvodánk a Játékosan tevékenyen című saját program alapján dolgozik. A négy évszak köré építjük a játékos tevékenységet, ami a kompetencia alapú neveléshez szorosan kapcsolódik.
  Mint azt a program neve is mutatja, játékosan, tevékenykedtetve nyújtunk a gyerekeknek újabb és újabb ismeretet, figyelembe véve egyéni képességeiket, eltérő fejlődési ütemüket.
  Programunk kidolgozásánál elsődleges szempont volt, hogy a gyermekek legfontosabb tevékenységére, a játékra építsük, hiszen a játékon keresztül, a játékban ismereteik bővülnek, megszilárdulnak.

  Aktuális projekt

  Óvodánk részt vesz a TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése pályázatán

  A referencia-intézmény meghatározása: “A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény.”

  A Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázatban a füzesabonyi Pöttömke Óvoda pozitív elbírálást kapott. Az óvoda a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0390″ 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

  A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1.

  A projekt fizikai megvalósítása: 2012. december 31.

  Záró dátum: 2013. február 28.

  Záró beszámoló: 2013. március 31.

  A pályázat elsődleges célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező köznevelési intézmény felkészüljön nevelési-oktatási jó gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítse más köznevelési intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét. A jó gyakorlat egy újszerű szervezési forma, amely gyerekek, szülők, pedagógusok, civil szervezet összehangolt, együttműködő munkájának eredménye, amely megismerteti a szülőkkel a helyi programunk hagyományokra épülő tevékenységrendszerét.

  Jó gyakorlataink:

  – Hagyományápolás: Luca-napi vásár

  A környezet tudatos nevelésnek a természeti témaköréhez szorosan kapcsolódik a társadalmi környezet, s a „Luca-napi Vásár” hagyományőrző jó gyakorlatunk a társadalmi környezeti nevelés egyik tevékenysége.

  A hagyományápolásban helyet kapnak:

  • régi kultúra értékei, gyöngyszemei
  • a gyermek játékok, dalanyagok
  • népzene, néptánc, melyeknek hanganyaga, érzelmi és képzelet világa alkalmazkodik az óvodáskorú gyerekek életkori sajátosságaihoz.

  Célunk: A múlt tisztelete, hogy a néphagyomány mindannyiunk mai életéhez közel kerüljön, s tiszteletben tartsa az óvoda és a család kapcsolatát. A népi kultúra megismertetése, áthagyományozása. A helyi közösségek összetartozás érzésének kialakítása, folyamatos fenntartása, együttműködés erősítése.
  A szülők, gyerekek, nevelők közös munkája erősítse a közösségi érzést.
  A komplexitása segítse a gyermeki személyiség differenciált fejlődését.
  A hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében a hagyományoknak értékkövető szerepe legyen, esély egyenlőségét segítse a közösségi programokba való együttműködés.
  Luca napi hagyományok megismerése, felelevenítése.

  Add a kezed és kinyitjuk a világot!

  Cél: a környezettudatos szemléletformálás. Befogadóvá tenni a 3-6 éves korú gyermekeinket a természet szeretetére, megóvására, a környezettudatos életre. Az a gyerek, aki ilyen óvodában éli az óvodás életét, bizonyára az iskolában és élete során is ezt a szemléletet fogja képviselni. Kapcsolódva nevelési programunkhoz, játékos módszerekkel, a gyermekeket aktívan bevonva a tevékenységekbe juttatjuk el a környező világ jellemzőinek felfedezésére, megszerettetésére, megóvására. Tágabb célunk gyermekeket környezetét szerető, tisztelő emberré nevelni. . A Föld napja megünneplésével olyan napot szerettünk volna, amikor jobban odafigyelünk a környezetünkre és egymásra. Ünnep, amely kapcsolódik a természet körforgásához. Közösségformáló, értékteremtő, örömet és esztétikai élményt nyújtó hatása jelentős. Új hagyományt akartunk teremteni.

   Jó gyakorlataink megtalálhatók:

  EDUCATIO – Iskolatáska – Intézményi innováció – jó gyakorlatok listája menüpont alatt.

  Közreműködő szervezet:
  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft.

  Házirendünk

  – Nevelési Program

  – Működési szabályzat

  – Munkaterv