Pöttömke Alapítvány
adószáma: 18582846-1-10
számlaszáma: 61900019-13100090
E-mail: pottomke.alapitvany@gmail.com


A Pöttömke alapítvány 2000. decemberében alakult, alapító: Wenczel Árpád. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat. Az 5 fős kuratórium tagjai szülők, óvónénik, akik a Szülői Munkaközösség választmányi tagokkal szoros kapcsolatot alakítva végzik munkájukat.

Az alapítvány célja, hogy a gyermekek óvodai életét még kellemesebbé tegye, tárgyi eszközellátottságát bővítse, az óvodában működő kiscsoportokat (népitánc, torna) támogassa, az óvodai élet ünnepeit (Mikulás, gyereknap) anyagi lehetőségeihez mérten megszervezze. Az alapítvány gyermekvédelmi feladatokat is ellát.
Az alapítvány bevételi forrása az alakulásától kezdve minden évben megrendezésre kerülő jótékonysági bál bevétele, a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlása. Támogatóink elsősorban a kedves szülők, helyi vállalkozók, cégek (Duropack, Fenstherm) s nem utolsó sorban az óvoda-bölcsőde dolgozói, akik részben anyagi, részben pedig tárgyi (általuk forgalmazott termékek) eszközökkel támogatják az alapítványt.

Igyekszünk megnyerni a városunkba újonnan települt kereskedelmi központokat, hogy ők is támogassák alapítványunkat. Közösen döntünk a Szülőkkel, hogy mire fordítsuk az alapítvány pénzét. Igyekszünk, hogy abból minden gyermek egyformán részesüljön.

Pöttömke Alapítvány adószáma: 18582846-1-10
E-mail: pottomke.alapitvany@gmail.com