Füzesabonyban a déli “falusi” részen működő Pöttömke bölcsőde jelenleg az óvodával közösen egy épületben, de mégis önállóan működik.

A falusi bölcsőde 6:00-tól 17:00-ig tart nyitva. A nyári zárás (takarítási szünet) megegyezik az óvoda zárási rendjével /Páratlan évben júliusi hónap, páros évben augusztusi hónapban van zárva. A helyettesítést meg lehet oldani az északi részen üzemelő bölcsődével közösen, előre egyeztetve./

Szakképzett gondozónők dolgoznak a bölcsődében, akik az évek során nagy rutinra tettek szert. Munkájuknak köszönhetően derűssé teszik a bölcsődés gyerekek napjait. Nyugodt, szeretetteljes légkörben sajátíthatja el a gyermek a családi fészek után a bölcsődében a szocializáció szokásait, szabályait. Ezáltal könnyebb a gyermek és a szülő számára is az óvodába átlépés a bölcsődei hónapok után.

Legfontosabb feladatok:
– A fizikai és érzelmi biztonság megteremtése. Biztonságos, meleg, szeretetteljes, elfogadó környezet biztosítása.
– Az optimális ingergazdag környezet kialakítása (pl. babasarok, építősarok, konyha, puhasarok megléte).
–  Jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend kialakítása.
– Az egészséges testi fejlődés biztosítása, a gyermekek fejlettségének megfelelő élelmezés (HACCP rendszer előírásainak megfelelően).

Bölcsődei gondozás-nevelés alapelvei:
– egyéni bánásmód minden gyermeknél
– állandóság biztosítása (gondozónő, hely, tárgyi környezet)
– aktivitás és önállóság
– rendszeresség, a naponta ismétlődő eseménysorok
– fokozatosság – segíti a gyermeket az új helyzet elfogadásában.

A bölcsődei élet megszervezésének elvei:
– kapcsolattartás a szülőkkel – ez lehet:
– beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor
– hirdetőtáblán
– üzenőfüzetben
– szülői értekezleten

Saját gondozónő rendszer alapján dolgozik a bölcsőde.
E személyi állandóság elvein nyugszik. Ő szoktatja be a gyermeket, vezeti a bölcsődei dokumentációját.
A bölcsődébe 20 hetes kortól 3 éves gyermekek gondozása zajlik, kezdetben fokozatos anyás beszoktatással.
Felvételük alapvető kritériuma, hogy füzesabonyi lakosok és a szülők munkaviszonnyal rendelkezzenek.

Bölcsődevezető: Barta Lászlóné

Pöttömke bölcsőde
Elérhetőség: Füzesabony, Rákóczi u. 16.
Telefon: 341-449

Gondozónők:
Jónásné Kriston Melinda
Magyariné Petrényi Szilvia
Márton Katalin
Vrataricsné Gál Gabriella